Co po nas zostanie? – postawy i rozterki pokolenia Kolumbów

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Marta Piwińska, Mogliśmy być Rimbaudami, t. 8, „Teatr” 1970, s. 16.
  • Źródło: Sławomir Koper, Śmierć poety, [w:] tegoż, Miłość w Powstaniu Warszawskim, Warszawa 2013, s. 117.
  • Źródło: Lesław M. Bartelski, Genealogia ocalonych, Kraków 1963, s. 77–78.
  • Źródło: Kazimierz Wyka, Pokolenia literackie, Warszawa 1991, s. 149.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Żyjemy na dnie ciała, [w:] Antologia literatury polskiej, red. J. Grzybowski, Katowice 2007, s. 774.
  • Źródło: Tadeusz Borowski, Czas pogardy, [w:] Kamienny świat, Warszawa 1976, s. 74.
  • Źródło: Lesław M. Bartelski, Genealogia ocalonych, Kraków 1963, s. 246.
  • Źródło: Maria Dąbrowska, Fragment odczytu wygłoszonego dla słuchaczy podziemnego kursu Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, 1942.
  • Źródło: Tadeusz Borowski, Z dna, [w:] Kamienny świat, Warszawa 1976, s. 194.
  • Źródło: Wiktor Woroszylski, Wstęp, [w:] T. Borowski, Utwory zebrane, Warszawa 1967, s. 16.