Cudzoziemka jako powieść psychologiczna

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka, Warszawa 2016.
  • Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka, Warszawa 2016.
  • Głowiński Michał, Trzy poetyki „Niecierpliwych”, [w:] tegoż, Porządek, chaos, znaczenie, Warszawa 1968.
  • Marcjan Maria, Powieść psychologiczna [hasło], [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Słowinia Tynecka-Makowska, Grzegorz Gazda, Kraków 2006.
  • Trzy poetyki „Niecierpliwych”, [w:] Głowiński Michał, Porządek, chaos, znaczenie, , Warszawa 1968.
  • Żak Stanisław, Powieść o Róży, czyli życie bez uśmiechu, [w:] tegoż, Maria Kuncewiczowa, Warszawa 1973.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida