Czas przełomu. Europa na początku lat 30.

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Czasopismo „Goniec Śląski” nr 130, Katowice 1933, pismo dostępne online: sbc.org.pl.
 • Źródło: Czasopismo „Głos Lubelski”, R. 22, nr 101, Lublin 1935, pismo dostępne online: bc.wbp.lublin.pl.
 • Źródło: tekst dostępny online: en.wikipedia.org.
 • Źródło: Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, oprac. A. Eisenbach, A. Rutkowski, T. Berenstein, Warszawa 1957, s. 26.
 • Źródło: Fragmenty telefonogramu Reinharda Heydricha do dowódców grup operacyjnych Policji Bezpieczeństwa omawiającego kolejne etapy i metody „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, Berlin 21 września 1939 r., dostępny w internecie: zydziwpolsce.edu.pl.
 • Źródło: Marek Edelman, I była miłość w getcie, Kraków 2009, s. 106.
 • Źródło: Aurelia Wyleżyńska, Gloria Victis!, „Nowy Dzień” 1943, nr 564.
 • Źródło: Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego, [w:] Maciej Kledzik, Żydowski Związek Wojskowy – wspólny rodowód z AK. Zapomniani żołnierze, Rzeczpospolita 2004.
 • Źródło: Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady, red. Marta Markowska, Warszawa 2008, s. 204.
 • Źródło: Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady, red. Marta Markowska, Warszawa 2008, s. 201.
 • Źródło: Robert Szuchta, „Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat” – wysiłek ratowania Żydów w latach II wojny światowej, materiały seminarium Polacy wobec Zagłady, Wrocław 2011.
 • Źródło: Adolf Hitler, , [w:] Robert Szuchta, „Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat” – wysiłek ratowania Żydów w latach II wojny światowej, materiały konferencji Polacy wobec zagłady, Wrocław 2011.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida