Członkostwo w NATO a bezpieczeństwo Polski

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2020 r., dostępny w internecie: bbn.gov.pl [dostęp 19.11.2020 r.].
  • Źródło: Rafał Zaniewski, Czy NATO nas obroni? 20 lat Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, dostępny w internecie: instytutwolnosci.pl [dostęp 18.11.2020 r.].
  • Źródło: Justyna Zając, NATO w polityce bezpieczeństwa Polski, [w:] Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI w., Katowice 2014, s. 199.
  • Źródło: Robert Kupiecki, NATO w polskiej perspektywie 1989–2019, Warszawa 2019, s. 214–215.
  • Źródło: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014 r., dostępny w internecie: bbn.gov.pl [dostęp 17.11.2020 r.].
  • Źródło: Postrzeganie bezpieczeństwa państwa i stosunek do NATO, „Komunikat z badań”, nr 28/2020, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 18.11.2020 r.].
  • Źródło: RAND Corporation: Jeśli Rosja zaatakuje kraje bałtyckie, to będzie miała przewagę nad NATO, 8.03.2018 r., dostępny w internecie: zw.lt [dostęp 18.11.2020 r.].
  • Źródło: Czy USA stoczyłyby wojnę nuklearną, aby ratować państwa bałtyckie?, 21.11.2019 r., dostępny w internecie: forsal.pl [dostęp 18.11.2020 r.].
  • Źródło: Zdolni do samodzielnej obrony, 6.03.2016 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 18.11.2020 r.].