Czy Elegia o... [chłopcu polskim] Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ma wymiar optymistyczny?

Tekst: Daria Murlikiewicz, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Wielkanoc, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Święch, Wrocław 1989, s. 111.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Oddech wiosenny, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Święch, Wrocław 1989, s. 247.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, ***O miasto, miasto, Jeruzalem żalu, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Święch, Wrocław 1989, s. 116.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Mazowsze, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Święch, Wrocław 1989, s. 214.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, ***Niebo złote ci otworzę, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Święch, Wrocław 1989, s. 205–206.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia o… [chłopcu polskim], [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. J. Święch, Kraków 1989, s. 241.
  • Źródło: Ireneusz Opacki, Elegia optymistyczna. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, [w:] tegoż, Poetyckie dialogi z kontekstem. Szkice o poezji XX wieku, Katowice 1979, s. 314–315.
  • Źródło: Ireneusz Opacki, Elegia optymistyczna. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, [w:] tegoż, Poetyckie dialogi z kontekstem. Szkice o poezji XX wieku, Katowice 1979, s. 312–313.
  • .
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Pokolenie [Do palców przymarzły struny...].