Czy filozofowie mogą zmienić świat? Francuskie oświecenie

Tekst: Jacek Migasiński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Jean Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje. O nieograniczoności postępu, przeł. E. Hartleb.
  • Źródło: Étienne Bonnot de Condillac, Traktat o wrażeniach. Posąg obdarzony wrażliwością, przeł. W. Wojciechowska.
  • Źródło: Paul Henri Dietrich Holbach, System przyrody, czyli prawa świata fizycznego i moralnego. O przyczynach ukształtowania się dualizmu metafizycznego, przeł. K. Szaniawski, I, 6, fragment.
  • Źródło: Julien Offray de La Mettrie, Skrót systemów dla łatwiejszego zrozumienia traktatu o duszy. O kreatywności przyrody, przeł. B. Strumiński, § 27, fragment, w: Filozofia francuskiego Oświecenia.
  • Źródło: Jean d’Alembert, Elementy filozofii. O nauce i filozofii, przeł. B. Baczko, fragment, w: Filozofia francuskiego Oświecenia.
  • Źródło: Denis Diderot, Sen d’Alemberta. O jedności przyrody, przeł. B. Baczko, fragmenty, w: Filozofia francuskiego Oświecenia.
  • Źródło: Wolter, Filozof niewiedzy. Determinizm i wolność, przeł. J. Guranowski i B. Baczko, fragment, w: Filozofia francuskiego Oświecenia.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida