Czy można poświęcić „człowieka” w imię „Człowieka”? Spojrzenie Hegla na relację jednostki i społeczności

Tekst: Marcin Pełka 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Mirosław Żelazny, Heglowska filozofia ducha, Warszawa 2000, s. 321.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida