Czy na pewno rozumiemy Bogurodzicę? Archaizmy w najstarszej polskiej pieśni

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Długosz, Dzieła wszystkie, t. IV, tłum. K. Mecherzyński, Kraków 1869, s. 48.
  • Źródło: Bogurodzica, [w:] Wojciech Ryszard Rzepka, Wiesław Wydra, Chrestomatia staropolska. Teksty do 1543 roku, Wrocław 1984, s. 135.