Czy poeta romantyczny powinien zakładać rodzinę? Dramat rodzinny w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Tekst: Marzena Siegieńczuk-Solecka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Libera Zdzisław, Zygmunt Krasiński, Warszawa 1986.
  • Krasiński Zygmunt, Nie-Boska komedia, oprac. M. Grabowska, Wrocław 1974.
  • Krasiński Zygmunt, Nie-Boska komedia (przypisy), oprac. M. Grabowska, Wrocław 1974.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida