Czy poeta romantyczny powinien zakładać rodzinę? Dramat rodzinny w Nie‑Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Tekst: Marzena Siegieńczuk-Solecka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zdzisław Libera, Zygmunt Krasiński, Warszawa 1986, s. 29.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. M. Grabowska, Wrocław 1974, s. 20–25.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. M. Grabowska, Wrocław 1974, s. 6–7.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. M. Grabowska, Wrocław 1974, s. 30.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia (przypisy), oprac. M. Grabowska, Wrocław 1974, s. 20.