Czym jest naród?

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Davies Norman, Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 1989.
  • Grzegorz Rzeczkowski, Ks. Lemański o tym, co myślą o Żydach polscy duchowni, 11.10.2011 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 7.05.2020 r.].
  • Putin żałuje, że już nie ma takiego określenia jak „naród radziecki”, 17.08.2012 r., dostępny w internecie: wiadomosci.onet.pl [dostęp 30.03.2020 r.].
  • Wojtyła Karol, Homilia na Błoniach krakowskich, 1979.
  • Norwid Cyprian Kamil.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida