Czym jest rewolucja? Analiza i interpretacja dialogu Pankracego z hrabią Henrykiem w kontekście Nie‑Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Małgorzata Młynarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Patrzałek, Zygmunt Krasiński o rewolucji i komunizmie, [w:] Glosariusz od starożytności do pozytywizmu, red. T. Patrzałek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 210–212.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia.
  • Źródło: Ewa Piotrowska, „Nie‑Boska Komedia” Jerzego Grzegorzewskiego, „Nurt” 1979, nr 5.
  • Źródło: Jacek Janiszewski, Rewolucja jako przejaw zmiany społecznej, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2012, nr 32, s. 100.