Strona główna Czym zajmuje się filozofia?
Powrót

Czym zajmuje się filozofia?

Tekst: Bartosz Mroczkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Braidotti Rosi, Po człowieku , tłum. Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk, Warszawa 2014.
  • Jaspers Karl, Czym jest filozofia?, [w:] tegoż, Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Wrocław 2000.
  • Bednarek Joanna, Kowalczyk Agnieszka, Po człowieku, Warszawa 2014.
  • Deleuze Gilles, Guattari Félix , Co to jest filozofia?, tłum. P. Pieniążek, Gdańsk 2000.
  • Hartman Jan, Słownik filozofii, Kraków 2004.
  • Reale Giovanni, Historia filozofii starożytnej. Tom 1. Od początków do Sokratesa, t. 1 , tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2005.
  • Stępień Antoni Bazyli, Wstęp do filozofii, Lublin 2001.