Czynniki grupotwórcze

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Agnieszka Kazimierczuk, ONZ wzywa Polskę do delegalizacji ONR i Młodzieży Wszechpolskiej, dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 26.11.2019 r.].
  • Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 186.
  • Źródło: Piotr Sztompka, Socjologia, Kraków 2002, s. 196.
  • Źródło: Jacek Szmatka, Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa 1986, s. 242.