Czynniki grupotwórcze

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Agnieszka Kazimierczuk, ONZ wzywa Polskę do delegalizacji ONR i Młodzieży Wszechpolskiej, dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 26.11.2019 r.].
  • Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
  • Sztompka Piotr, Socjologia, Kraków 2002.
  • Szmatka Jacek, Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa 1986.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida