Czynniki, procesy kształtujące klimat, strefy klimatyczne – powtórzenie

Tekst i scenariusz lekcji: Kamil Kaliński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.