Czynniki sprzyjające powstaniu społeczeństwa obywatelskiego. Kultura polityczna i aktywność obywatelska

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Przybyszewski, Kultura polityczna w kontekście procesu legitymizującego władzę polityczną, „Władza sądzenia” 2014, nr 4, s. 57.
  • Źródło: Zbigniew Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków 2013, s. 22.
  • Źródło: Władza i społeczeństwo, oprac. Jerzy Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 328.
  • Źródło: Krzysztof Jurek, Elementy kultury politycznej i przykładowy ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków, „Kultura i Historia” 13.07.2012 r., dostępny w internecie: kulturaihistoria.umcs.lublin.pl [dostęp 25.11.2021 r.].
  • Źródło: Jarosław Kostrubec, Istota prawnej legitymizacji władzy, „Studenckie Zeszyty Naukowe”, nr 4/5, s. 9.
  • Źródło: Perykles. Cytat za: Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 1, Toruń 1994, s. 19.