Czynniki sprzyjające powstaniu społeczeństwa obywatelskiego. Podmiotowość

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Aldona Musiał-Kidawa, Podmiotowość społeczeństwa obywatelskiego w kulturze europejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2016, nr 98, s. 134–135.
  • Źródło: Łukasz Brodziak, Podmiotowość i tożsamość jako źródła obywatelskości, „Filozoficzne Aspekty Genezy” 2016, s. 251.
  • Źródło: Jan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus, Rzym 191.
  • Źródło: Łukasz Brodziak, Podmiotowość i tożsamość jako źródła obywatelskości, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 18.05.2021 r.].
  • Źródło: Elżbieta Dubas, O podmiotowości w kontekście pedagogicznym, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 18.05.2021 r.].
  • Źródło: Adriana Warmbier, Zagadnienie podmiotowości, dostępny w internecie: ruj.uj.edu.pl [dostęp 18.05.2021 r.].
  • Źródło: Aldona Musiał-Kidawa, Podmiotowość społeczeństwa obywatelskiego w kulturze europejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2016, nr 98, s. 130.