Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy roślin

Tekst: Agnieszka Baca-Wach, Zyta Sendecka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.