„Czytanie” katedry i czytanie o katedrze

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Hugo Wiktor, Katedra Marii Panny w Paryżu, tłum. H. Szumańska-Gros, Madryt 2005.
  • Hugo Wiktor, Katedra Marii Panny w Paryżu, tłum. H. Szumańska-Gros, Madryt 2005.
  • Przyboś Julian, Notre-Dame III, [w:] tegoż, Utwory poetyckie, t. 1, Kraków 1994.
  • Przyboś Julian, Widok z wieży Notre-Dame, [w:] tegoż, Utwory poetyckie, t. 1, Kraków 1994.
  • Przyboś Julian, Notre-Dame, [w:] tegoż, Utwory poetyckie, t. 1, Kraków 1984.
  • Przyboś Julian, Przed Notre-Dame po latach, [w:] tegoż, Utwory poetyckie, t. 2, Kraków 1994.
  • Dehnel Jacek, Lala, Warszawa 2006.
  • Herbert Zbigniew, Kamień z katedry, [w:] tegoż, Barbarzyńca w ogrodzie, Wrocław 1995.
  • Hugo Wiktor, Katedra Marii Panny w Paryżu, tłum. H. Szumańska-Gros, Madryt 2005.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida