„Czytanie” katedry i czytanie o katedrze

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jacek Dehnel, Lala, Warszawa 2006, s. 20–23.
  • Źródło: Wiktor Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu, tłum. H. Szumańska-Gros, Madryt 2005, s. 122.
  • Źródło: Wiktor Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu, tłum. H. Szumańska-Gros, Madryt 2005, s. 113–114.
  • Źródło: Julian Przyboś, Notre-Dame III, [w:] tegoż, Utwory poetyckie, t. 1, Kraków 1994.
  • Źródło: Julian Przyboś, Widok z wieży Notre-Dame, [w:] tegoż, Utwory poetyckie, t. 1, Kraków 1994.
  • Źródło: Julian Przyboś, Notre-Dame, [w:] tegoż, Utwory poetyckie, t. 1, Kraków 1984.
  • Źródło: Julian Przyboś, Przed Notre-Dame po latach, [w:] tegoż, Utwory poetyckie, t. 2, Kraków 1994.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Kamień z katedry, [w:] tegoż, Barbarzyńca w ogrodzie, Wrocław 1995, s. 154–155.
  • Źródło: Wiktor Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu, tłum. H. Szumańska-Gros, Madryt 2005, s. 113–117.