Dąb - autobiografia poety W. Broniewskiego

Tekst: Zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Władysław Broniewski, Dąb.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Przypowieść.
  • Źródło: Sławomir Kędzierski, "Nowe wiersze" Władysława Broniewskiego, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1971.
  • Źródło: Władysław Kopaliński, Dąb, [w:] tegoż, Słownik symboli, Warszawa 2007, s. 58–60.
  • Źródło: Władysław Broniewski, Mazowsze.
  • Źródło: Władysław Broniewski, *** [Anka, to już trzy i pół roku….].
  • Źródło: Drzewo – natchnienie poetów, [w:] Władysław Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2007, s. 70.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida