Demokracja narzucona

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Liberalne wartości mogą przetrwać bez liberalnej demokracji. Z Johnem Grayem rozmawiają Łukasz Pawłowski i Adam Puchejda, 17.06.2017 r., dostępny w internecie: kulturaliberalna.pl [dostęp 28.01.2021 r.].
  • Krzysztof Jurek, Elementy kultury politycznej i przykładowy ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków, dostępny w internecie: kulturaihistoria.umcs.lublin.pl [dostęp 3.11.2020 r.].
  • Zawadzki Mariusz, Nowy wspaniały Irak, Warszawa 2012.
  • Jan Wróbel, Wróbel: Demokracja i obowiązki, 17.11.2017 r., dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 3.11.2020 r.].
  • Filipowicz Stanisław, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2011.
  • Śpiewak Paweł, Obietnice demokracji, Warszawa 2004.
  • Walzer Michael, Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, tłum. Hanna Jankowska, Warszawa 2006.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida