Demokratyczne wybory

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Władysław T. Kulesza, Piotr Winczorek, Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992, s. 78.
  • Źródło: Władysław T. Kulesza, Piotr Winczorek, Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992, s. 77.
  • Źródło: Władysław T. Kulesza, Piotr Winczorek, Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992, s. 77–80.
  • Źródło: Wojciech Orliński, Europa daje kopa, „Gazeta Wyborcza” 2011.
  • Źródło: Eric Bjornlund, Demokracja to coś więcej niż wybory, dostępny w internecie: racjonalista.pl [dostęp 14.02.2020 r.].
  • Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10.10.2019 r. w sprawie ingerencji zewnętrznej w wybory i dezinformacji w krajowych i unijnych procesach demokratycznych, dostępny w internecie: europarl.europa.eu [dostęp 14.02.2020 r.].
  • Źródło: Demokratyczne wybory w Niemczech w marcu 1933 roku, dostępny w internecie: techpedia.pl [dostęp 14.02.2020 r.].
  • Źródło: Władysław T. Kulesza, Piotr Winczorek, Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992, s. 79.