Dlaczego twórcy różnych epok sięgają po postaci i motywy biblijne?

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Anna Kamieńska, Biblia jako zakorzenienie, [w:] tejże, Na progu słowa, Poznań 1985.
  • Zygmunt Kubiak, Poezja Biblii, [w:] tegoż, Półmrok ludzkiego świata, Kraków 2001.
  • Stefan Sawicki, Biblia a literatura. Wprowadzenie do obrad, [w:] Biblia a literatura, red. J. Gotfryd, S. Sawicki, Lublin 1986.
  • Adamczyk Maria, Biblia, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990.
  • Krzysztofik Małgorzata, „Kieleckie Studia Teologiczne” 3 (2004).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida