Dlaczego wiersz Tetmajera Lubię, kiedy kobieta... wydawał się współczesnym lubieżny?

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wojciech Gutowski, Mit - Eros - Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999, s. 65.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Mów do mnie jeszcze…, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 302.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Lubię, kiedy kobieta…, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 212.
  • Jan Kasprowicz, Salome, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. J.J. Lipski, Kraków 1990, s. 180.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida