Doktryna liberalna we współczesnym świecie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jacek Tembinka, Węgiel skruszony żelazem, „Polityka” 2015, nr nr 5 (2994), s. 46.
  • Źródło: Dawid R. Kamerschen, Richard B. McKenzie, Clark Nardinelli, Ekonomia, Warszawa 1989.
  • Źródło: Friedrich August von Hayek, Droga do zniewolenia, 2003, s. 48.
  • Źródło: Ludwig von Mises, dostępny w internecie: wikiquote.org [dostęp 8.04.2020 r.].
  • Źródło: John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936 r., dostępny w internecie: cytatybaza.pl [dostęp 25.06.2020 r.].