Domysły, widzenia, odkrycia. Akcje poetyckie Mirona Białoszewskiego

Tekst: Jacek Kopciński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Białoszewski Miron, Wywód jestem'u, [w:] tegoż, Mylne wzruszenia, Warszawa 1961.
  • Białoszewski Miron, Widnokrążenie, [w:] tegoż, Rachunek zachciankowy, Warszawa 1969.
  • Białoszewski Miron, O mojej pustelni z nawoływaniem, [w:] tegoż, Obroty rzeczy, Warszawa 1956.
  • Białoszewski Miron, Sztuki piękne mojego pokoju, [w:] Białoszewski Miron, Obroty rzeczy, Warszawa 1956.
  • Białoszewski Miron, Sprawdzone sobą, [w:] Białoszewski Miron, Rachunek zachciankowy, Warszawa 1959.
  • Białoszewski Miron, Ballada od rymu, [w:] tegoż, Rachunek zachciankowy, Warszawa 1969.
  • Białoszewski Miron, Leżenia, [w:] tegoż, Mylne wzruszenia, Warszawa 1961.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida