Dramatyczny obraz egzystencji człowieka w sonetach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Bibliografia:

  • Sonet V: O nietrwałej miłości rzeczy świata tego, [w:] Sęp-Szarzyński Mikołaj, Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993.
  • Sonet II: Na one słowa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc., [w:] Sęp-Szarzyński Mikołaj, Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993.
  • Sonet I: O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego, [w:] Sęp-Szarzyński Mikołaj, Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993.
  • Otwinowska Barbara, Manieryzm, [w:] Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – renesans – barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida