Droga do konfrontacji

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: Wergiliusz, Eneida, tłum. W. Markowska, Warszawa 1970.
 • Źródło: Eliusz Arystydes, Pochwała Rzymu, tłum. W. Madyda, „Meander” 1951 nr 1.
 • Źródło: Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, tłum. M.Brożek, Wrocław 1982.
 • Źródło: Plutarch, Żywoty sławnych mężów, tłum. M. Brożek, Wrocław 1976.
 • Źródło: O rolnictwie, [w:] Kolumelia, Rzym starożytny, Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, tłum. L.T. Błaszczyk, Warszawa 1961, s. 37–38.
 • Źródło: Seneka, Listy moralne do Licyniusza, Warszawa 2010.
 • Źródło: Corpus Inscriptonium Latinarum, [w:] Cesarstwo Rzymskie. Wybór tekstów źródłowych do ćwiczeń z historii starożytnej, tłum. L. Owczarek, Kielce 1986.
 • Źródło: tekst dostępny online: nowahistoria.interia.pl.
 • Cytat za: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2011, s. 427.
 • Źródło: Krystyna Prońko, Psalm stojących w kolejce, tekst dostępny online: bibliotekapiosenki.pl [dostęp 28.06.2021].
 • Źródło: Jan Pietrzak, Żeby Polska była Polską, tekst dostępny online: bibliotekapiosenki.pl [dostęp 28.06.2021].