Duże mniejszości narodowe w wybranych państwach świata

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: arb, Turcja nie wyklucza kolejnej operacji wojskowej w Syrii, 15.10.2021 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 14.03.2022 r.].
  • Źródło: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, 1966 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 9.08.2021 r.].
  • Źródło: Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, 1995 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 9.08.2021 r.].
  • Źródło: Anna Antczak, Specyfika problemu wspólnot autonomicznych w Hiszpanii, „Studia Politologiczne” 2009, nr 13, s. 13.