Strona główna Dwa głosy skamandrytów w sprawie historii – Tuwim i Słonimski
Powrót

Dwa głosy skamandrytów w sprawie historii – Tuwim i Słonimski

Tekst: Daria Murlikiewicz, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Antoni Słonimski, Czarna wiosna (fragmenty), [w:] Jadwiga Zacharska, Skamander, Warszawa 1992, s. 133–138.
  • Źródło: Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002, s. 53.
  • Źródło: Janusz Stradecki, W kręgu Skamandra, Warszawa 1977, s. 20.
  • Źródło: Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002, s. 57.
  • Źródło: Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002, s. 58.
  • Źródło: Piotr Pietrych, „Czarna wiosna” Antoniego Słonimskiego jako „poemat rewolucyjny”, „Prace Polonistyczne Studies in Polish Literature” 1991/1992, nr 47, s. 209.
  • Źródło: Polityczność w literaturze i polityczność literatury. Z prof. Przemysławem Czaplińskim rozmawiają Filip Biały i Joanna Jastrzębska., „Refleksje” 2013, nr 8, s. 79.
  • Źródło: Jadwiga Zacharska, Słowo wstępne do „Skamandra”, [w:] Skamander, Warszawa 1977, s. 104–108.
  • Źródło: Julian Tuwim, Z wierszy o państwie, [w:] Wiersze, t. 2, oprac. Alina Kowalczykowa, Warszawa 1986, s. 268–269.