Dwie kroniki: portrety polskich władców według Galla Anonima i mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem

Tekst: Jacek Inglot, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Wincenty Kadłubek, Kronika polska, tłum. B. Kürbis, Wrocław 1992.
  • Źródło: Gall Anonim, Kronika polska, oprac. M. Plezia, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1989.