Dwudziestolecie międzywojenne – powtórzenie wiadomości. Część 5: poeci międzywojnia

Tekst: 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Miłość, [w:] tejże, Pocałunki, Warszawa 1926.
 • Źródło: Leopold Staff, Ars poetica, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970.
 • Źródło: Julian Tuwim, Prośba o piosenkę, [w:] tegoż, iersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1986.
 • Źródło: Julian Tuwim, Colloquium niedzielne na ulicy, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1986.
 • Źródło: Leopold Staff, Wysokie drzewa, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. M. Jastrun, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970.
 • Źródło: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Zanurzcie mnie w Niego..., [w:] Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Niebieskie migdały, Kraków 1922.
 • Źródło: Julian Tuwim, Wiosna. Dytyramb, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1986.
 • Źródło: Bolesław Leśmian, Dziewczyna, [w:] tegoż, Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Warszawa 2010.
 • Źródło: Julian Tuwim, Słowisień, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1986.
 • Źródło: Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000.
 • Źródło: Bolesław Leśmian, ***W malinowym chruśniaku,
  przed ciekawych wzrokiem
  , [w:] Bolesław Leśmian, Poezje wybrane, Wrocław 1983, s. 88.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida