Echa wydarzeń historycznych w micie o Tezeuszu

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Robert Graves, Mity greckie, tłum. Henryk Krzeczkowski, Kraków 2011, s. 304–305.
  • Źródło: Robert Graves, Mity greckie, tłum. Henryk Krzeczkowski, Kraków 2011, s. 312–313.
  • Źródło: Robert Graves, Mity greckie, tłum. Henryk Krzeczkowski, Kraków 2011, s. 314.
  • Źródło: Robert Graves, Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, Kraków 2011, s. 308.
  • Źródło: Lucilla Burn, Mity greckie, tłum. Robert Sucharski, Warszawa 1999, s. 38.
  • Źródło: Lucilla Burn, Mity greckie, tłum. Robert Sucharski, Warszawa 1999, s. 33.
  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979, s. 192–193.