Echa wydarzeń historycznych w micie o Tezeuszu

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Graves Robert, Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, Kraków 2011.
  • Graves Robert, Mity greckie, tłum. Henryk Krzeczkowski, Kraków 2011.
  • Burn Lucilla, Mity greckie, tłum. Robert Sucharski, Warszawa 1999.
  • Parandowski Jan, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979.