Strona główna Efekty malarskie w poezji Młodej Polski - obrazy malowane słowem
Powrót

Efekty malarskie w poezji Młodej Polski - obrazy malowane słowem

Liceum ogólnokształcące i technikum
Język polski
Udostępnij

Tekst: Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Morskie Oko, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje, t. 1, Warszawa 1924, s. 221.
  • Źródło: Gabriel Henner, O zmroku, [w:] tegoż, Resurrectio Carminis. Poezje, Kraków 1911, s. 21.
  • Źródło: Justyna Bajda, Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, Wrocław 2007, s. 382–383.
  • Źródło: Gustaw Daniłowski, Okna, [w:] Justyna Bajda, Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, Wrocław 2007, s. 382.
  • Źródło: Justyna Bajda, „Poeci – to są słów malarze…”. Typy relacji między słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski, Wrocław 2010, s. 157.
  • Źródło: Maria Grossek-Korycka, Są…, [w:] Maria Grossek-Korycka, Pisma, t. 1, Warszawa 1904, s. 143.
  • Źródło: Wilhelm Feldman, [Już pociąg mój rusza], [w:] tegoż, Lirykon, Kraków 1913, s. 15.
  • Źródło: Zdzisław Dębicki, Skrzypce, [w:] tegoż, Noce bezsenne. Poezje, Lwów 1900, s. 43.
  • Źródło: Jerzy Guranowski, Przy oknie, [w:] tegoż, Poezje, oprac. J. Bajda, Kraków 2021, s. 55.
  • Źródło: Marek Stanisz, Drogowskazy, czyli o symbolice Prawieku.