Efekty malarskie w poezji Młodej Polski. Kolor

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Na „Żelaznej drodze” pod Reglami, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje, t. 1, Warszawa 1924.
  • Cytat za: Henryk Markiewicz, Ut pictura poesis... Dzieje toposu i problemu, [w:] tenże, Tessera. Sztuka jako przedmiot badań, Kraków 1981, s. 155.
  • Źródło: Justyna Bajda, „Poeci – to są słów malarze…” Typy relacji między słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski, Wrocław 2010, s. 185.
  • Źródło: Czas gry, [w:] Prawiek i inne czasy.