Ekspansja Japonii w Azji i jej agresja na Chiny

Autor:Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Jonathan Fenby, The Penguin History of Modern China: The Fall and Rise of Great Power, London: Penguin 2009, s. 231.
  • Źródło: Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010, s. 272.
  • Cytat za: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 108.
  • Źródło: Eri Hotta, Japan 1941: Countdown to Infamy, New York: Vintage Books 2014, s. 45.
  • Źródło: Jolanta Tubielewicz, Historia Japonii, Wrocław–Warszawa–Kraków 1984, s. 408.
  • Źródło: Stary Testament, Księga Królewska, [w:] Biblia Tysiąclecia.
  • Źródło: Stary Testament, 2 Księga Samuela, [w:] Biblia Tysiąclecia.