Ekspansja turecka w Europie. Carstwo Rosyjskie - XVII w.

Autor: Piotr Kroll

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Poseł wenecki o Solimanie I Wspaniałym, cyt. za: Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1999, s. 226-227.
  • A. Witkowski, Czerwone sztandary Osmanów. Wojna roku 1683 opisana na nowo, wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, s. 51.
  • L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005, s. 125-126. Cytat za: .
  • Charles Carlisle, A relation of three Ambassies... in the years 1663 and 1664 London 1668, tłumaczenie P. Kroll na podstawie wydawnictwa rosyjskiego Описание Московии при реляциях гр. Карлейля [w:] Историческая библиотека № 5, 1879, s. 35-36 .
  • Polska – Rosja: XIV-XVIII wiek. Materiały do nauczania historii, pod red. Jacka Chachaja, Leonida Gorizontowa, Kiryła Koczegarowa, Lublin 2017, s. 259.
  • Z. Kopański, Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza Rosji i Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku, w: „Słupskie Studia Historyczne”, 4, 1995, s. 41-42. Cytat za: .