Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego i pierwsze reformy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Krystyna Zienkowska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław 2004, s. 154–156.
  • Źródło: wikipedia.org.
  • Źródło: Zapis rozmowy z wujami po wstąpieniu na tron, [w:] Stanisław August Poniatowski, Rozmowy z ludźmi, red. S. Wasylewski, Lwów 1930, s. 23–26.
  • Źródło: Depesza Nikity Panina do Mikołaja Repnina z dn. 13 września 1767, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, t. 43, oprac. W. Konopczyński, Kraków 1924, s. 7.
  • Źródło: Wydatki sekretne [ambasadora rosyjskiego Mikołaja] Repnina podczas konfederacji radomskiej, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, t. 43, oprac. W. Konopczyński, Kraków 1924, s. 6.
  • Źródło: Nikita Panin do Mikołaja Repnina, luty 1768, [w:] Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, oprac. Władysław Konopczyński, Kraków 1924, s. 7.
  • Źródło: Zapis rozmowy z wujami po wstąpieniu na tron, [w:] Stanisław August Poniatowski, Rozmowy z ludźmi, red. S. Wasylewski, Lwów 1930, s. 23–26.
  • Źródło: Krystyna Zienkowska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław 2004, s. 154–156.
  • Źródło: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, t. 43, oprac. W. Konopczyński, Kraków 1924, s. 5–6.
  • Źródło: Correspondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II et ses plus proches collaborateurs (1764–1796), oprac. Z. Zielińska, Kraków 2015, s. 97–99.