Elementy stoicyzmu i epikureizmu w poezji Horacego

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Horacy, Satyra I 5 [Egressum magna me accepit Aricia Roma…] , [w:] tegoż, Wybór pieśni, oprac. J. Krókowski, tłum. J. Czubek, Wrocław 1971, s. 215.
  • Źródło: Horacy, Satyra I 3 [Omnibus hoc vitium est cantoribus…], [w:] tegoż, Wybór pieśni, oprac. J. Krókowski, tłum. J. Czubek, Wrocław 1971, s. 200–202.
  • Źródło: Horacy, Oda II 10 [Rectius vives, Licini, neque altum…], [w:] tegoż, Wybór pieśni, oprac. J. Krókowski, tłum. I. Wieniewska, Wrocław 1971, s. 70–71.
  • Źródło: Horacy, Oda I 34 [Parcus deorum cultor et infrequens…], [w:] tegoż, Wybór pieśni, oprac. J. Krókowski, Wrocław 1971, s. 50–51.
  • Źródło: Horacy, Satyra II 2 [Quae virtus et quanta…], [w:] tegoż, Wybór pieśni, oprac. J. Krókowski, tłum. J. Czubek, Wrocław 1971, s. 233–237.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida