Emigracja popowstaniowa i zsyłki w głąb Rosji

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Cytat za: W. Lewandowski, W. Łukasiewicz, Akt tułaczów polskich, będących we Francji, 1831–1846, s. 136.
  • Źródło: Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, (wydanie internetowe), s. 160–163.
  • A. Paner, J. Iluk, Na tabliczce, papirusie i pergaminie. Źródła historyczne. Starożytność. Średniowiecze, Koszalin 1997, s. 76.
  • Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, s.160-163, (wydanie internetowe).
  • Źródło: Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, t. ks. XIII–XVII (Wojny domowe), (wydanie elektroniczne), s. 72–74.
  • Źródło: Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, t. ks. XIII–XVII (Wojny domowe),, (wydanie elektroniczne), s. 72–74.
  • Źródło: Teksty źródłowe, Kraków 2001, s. 188.