Emigrant w podróży czy podróżnik na emigracji?

Tekst: Paweł Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ryszard Mozgol, Bóg tak chce! Historia wypraw krzyżowych, dostępny w internecie: piusx.org.pl [dostęp 6.07.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida