Epifanie Różewicza, epifanie Miłosza – poetyckie refleksje o Bogu, naturze i człowieku

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Tadeusz Różewicz, ***rzeczywistość, [w:] tegoż, Wybór poezji, s. 433.
 • Źródło: Dariusz Szczukowski, Granice języka religijnego w twórczości Tadeusza Różewicza, [w:] Język - Szkoła - Religia 2, 2007 , s. 363–364.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Bez, [w:] Ryszard Matuszewski, Poezja polska 1939-1996, Warszawa 1998, s. 236–237.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Cierń, [w:] Tadeusz Różewicz, Wybór poezji, oprac. A. Skrendo, Wrocław 2016, s. 411–412.
 • Źródło: Aleksander Fiut, Po śmierci Boga: o twórczości Tadeusza Różewicza, [w:] Teksty Drugie, t. 3 (21), 1993, s. 25.
 • Źródło: Michał Masłowski, Religia Miłosza, [w:] Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, t. 98/4, 2007, s. 46.
 • Źródło: Jan Błoński, Epifanie Miłosza, [w:] Teksty, 1981.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Przeciw poezji niezrozumiałej, [w:] tegoż, Eseje, wybór i posłowie, s. 312–313.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Veni creator, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, s. 563.
 • Źródło: Jacek Łukasiewicz, TR, s. 275–277.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Zielona róża, [w:] tegoż, Wybór poezji, s. 225–227.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Albo - albo, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, s. 1010–1012.
 • Źródło: Marcin Świetlicki, Dla Jana Polkowskiego.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida