Eros i Tanatos w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – Biała magia oraz ***Niebo złote ci otworzę

Tekst: Daria Murlikiewicz, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Jerzy Święch, Wstęp, [w:] Krzysztof Kamil Baczyński, Wybór poezji, oprac. J. Święch, Wrocław 1989.
  • Krzysztof Kamil Baczyński, ***Niebo złote ci otworzę, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. J. Święch, Kraków 1989.
  • Krzysztof Kamil Baczyński, Biała magia, [w:] tegoż, Utwory zebrane, oprac. A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka, Kraków 1961.
  • Stanisław Stabro, Chwila bez imienia: o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kraków 2003.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida