Erystyka: zbijanie argumentów współrozmówcy czy zabijanie poczucia własnej wartości wroga?

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Filozofia
Udostępnij

Tekst: Katarzyna Kuczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Zeidler Kamil, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2009, nr 4.
  • Sontag Susan, Choroba jako metafora, tłum. B. Grzegorzewska. Cytat za: Osoby, wybór, opracowanie i redakcja M. Janion i S. Rosiek, Gdańsk 1984, s. 230.
  • Schopenhauer Arthur, Erystyka.
  • Witkowska-Maksimczuk Beata, Elementy retoryki i erystyki w przykładach.
  • Smolik Andrzej, Zoil.
  • Schopenhauer Arthur , Erystyka.
  • .