Etyka mediów i dziennikarzy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Grzegorz Zaraziński, Czy mediom potrzebna jest etyka?, „Teologia Praktyczna” 2005, t. 6, s. 15–27.
  • Źródło: CBOS, Oceny działalności parlamentu, prezydenta, władz lokalnych i mediów, „ Komunikat z badań”, nr 50/2018.
  • Źródło: Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (tekst jednolity DzU z 2018 r. poz. 1914), dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 18.06.2020 r.].
  • Źródło: Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz, Gra w media. Między informacją a deformacją, Warszawa 2007.
  • Źródło: Budować mosty, które jednoczą w prawdzie. Przemówienie do pracowników środków społecznego przekazu. Irlandia, 29 września 1979 roku, [w:] Jan Paweł II, Dziennikarstwo według Jana Pawła II, oprac. Centrum Myśli Jana Pawła II – Fronda, M. Miller, Warszawa 2008.