Europa wśród światowych mocarstw – zmiany na przestrzeni dziejów

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Turczyński Paweł, Europa podzielona, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, red. Monika Klimowicz, Anna Pacześniak, Wrocław 2014.
  • JS, Europa jako imperium. Francuski minister snuje mocarstwowe rojenia i przygotowuje Europejczyków na panowanie Emmanuela I, 12.11.2018 r., dostępny w internecie: nczas.com [dostęp 26.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida