Faszyzm

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Gentile Emilii, Początki ideologii faszystowskiej, Warszawa 2011.
  • Mussolini Benito, Doktryna faszyzmu, Lwów 1935.
  • Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. Krystyna Chojnicka, Wiesław Kozuba‑Ciembroniewicz, Kraków 2000.
  • Kozub-Ciembroniewicz Wiesław, Doktryny polityczne XIX i XX wieku, Kraków 2000.
  • Filipowicz Stanisław, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2001.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida