Fenomenologia świadomości czasu – analiza tekstu źródłowego

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedium: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Husserl Edmund, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, [w:] Barbara Markiewicz, Od Nietzschego do filozofii współczesnej. Wybór tekstów, Warszawa 1999.
  • Husserl Edmund, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, [w:] Barbara Markiewicz, Od Nietzschego do filozofii współczesnej. Wybór tekstów, Warszawa 1999.
  • Edmund Husserl, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, tłum. J. Sidorek, Warszawa 1989.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida