Filip II – twórca wielkiej Macedonii

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Sebastian Rajewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

 • Źródło: Justyn, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa, ks. IX, rozdz. 4, tłum. I. Lewandowski.
 • Źródło: Danuta Musiał, Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008, s. 194.
 • Źródło: Demostenes, Trzecia mowa przeciw Filipowi, rozdz. 30–31, tłum. R. Turasiewicz.
 • Źródło: Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2014, s. 528.
 • Źródło: Danuta Musiał, Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008, s. 195.
 • Źródło: Plutarch, Aleksander, rozdz. 3, tłum. M. Brożek.
 • Źródło: Stephen G. Miller, Starożytni olimpijczycy. Sportowe życie antycznej Grecji, tłum. I. Żółtowska, Warszawa 2006, s. 74.
 • Źródło: Justyn, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa, ks. IX, rozdz. 7, tłum. I. Lewandowski.
 • Źródło: Plutarch, Aleksander, rozdz. 9, tłum. M. Brożek.
 • Źródło: Ryszard Kulesza, Aleksander Wielki, Warszawa 2009, s. 48.
 • Źródło: IG 2, 2, 236, tłum. A. Krawczuk.
 • Źródło: Jan Jakub Rousseau, Umowa społeczna, Warszawa 1966.
 • Źródło: Norman Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 2001, s. 639–640.
 • Źródło: Charles Louis de Montesquieu, O duchu praw, tłum. T. Boy-Żeleński, tekst dostępny online: wolnelektury.pl.
 • Źródło: Immanuel Kant, Co to jest oświecenie, [w:] Zbigniew Drozdowicz, Filozofia włoska w epoce Odrodzenia i Oświecenia, Poznań 2012, s. 117.