Filozofia dialogu

Autor: Damian Michałowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Filek Jacek, Czy filozofia dialogu jest filozofią dialogu?, [w:] tegoż, Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzne, Kraków 2010.
  • Buber Martin, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992.
  • E. Lévinas, Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philipp’em Nemo, Kraków 1991.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida