Filozofia XX wieku i jej miejsce w kulturze

Tekst: Adam Kalbarczyk, Anna Sarosiek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jean Paul Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 1998, s. 38.
  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Poznań 2014, s. 10–11.
  • Źródło: Albert Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, tłum. J. Guze, Warszawa 2004, s. 165–167.
  • Źródło: Jean Paul Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkół średnich, Warszawa 1988, s. 445.
  • Źródło: Roman Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1973, s. 81–82.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida